sabah sarawak blood

Selamat datang,
logo

Sistem Pemantauan Bekalan Darah Negeri Sabah Versi 5

2 November 2015

Makluman

Sukacitanya dimaklumkan, untuk permulaan setiap UTD perlu untuk set semula had warna masing-masing sebelum kemaskini kuantiti darah untuk memberi kesan warna ikon di peta.

Sekian, terima kasih

Penafian

Pihak kami tidak bertanggungjawab di atas kerugian, kerosakan, kecelakaan dan kehilangan serta penyalahgunaan maklumat daripada mana-mana yang terkandung didalam sistem ini termasuklah mana-mana bahagian yang diisi, dikemaskini dan yang digunakan